• info@jaindirecotry.com

JPPS Executive

News & Events

 • 25

  Jan

  2013

  This site is an Endeavour of the JAIN PARIVAR PRAGATI SANSTHAN  TEAM, JAIPUR  We have a vision to make Digamber Jain Samaj Completely...

 • SAROJ

  (S/o SHRIPAL JAIN)

  3271082, 9468847805

 • PREM CHAND JAIN

  (S/o PREM CHAND JAIN)

  2390059, 9414238737

 • SURESH

  (S/o RAMESH CHAND JAIN)

  , 9024354441

 • CHANDA DEVI

  (S/o NEMI CHAND JAIN )

  , 9214901605 9314255847

 • PADAM CHAND JAIN

  (S/o PADAM CHAND JAIN )

  , 7737395487

 • SNEH LATA

  (S/o VIMAL CHAND JAIN )

  2400186, 9413340268

 • MAHAVEER PRASAD JAIN

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN )

  2781878,

 • VIMAL KUMAR JAIN

  (S/o VIMAL KUMAR JAIN )

  2780600, 9414024920

 • SATISH KUMAR JAIN

  (S/o SATISH KUMAR JAIN )

  2397125, 9461046885

 • GYANCHAND JAIN

  (S/o GYANCHAND JAIN )

  2781803, 9214611164

 • DAKSHTA

  (S/o JAGANNATH PRASAD JAIN )

  2520794, 9887697602

 • MITASHA

  (S/o PRAVEEN KUMAR JAIN )

  , 9460739085

 • VIRENDRA KUMAR

  (S/o VIRENDRA KUMAR JAIN )

  , 998333221

 • KRATI

  (S/o KAILASH CHAND JAIN )

  2324598, 9462943924

 • KANTA DEVI

  (S/o PADAM CHAND JAIN )

  2313339,

 • SHANTI SWARUP JAIN

  (S/o SHANTI SWARUP JAIN )

  2397383, 9314742801

 • VIMLA DEVI

  (S/o MUKESH KUMAR JAIN )

  2398478, 9929203930

 • ASHA

  (S/o RAMESH CHAND JAIN )

  3294338, 9875155832

 • KAMLESH KUMAR JAIN

  (S/o KAMLESH KUMAR JAIN )

  2397314, 9413975071

 • AJAY KUMAR

  (S/o PADAM CHAND JAIN )

  2390702,

 • INDU BALA

  (S/o DHAN KUMAR JAIN )

  2390241, 9950030219

 • MANISH

  (S/o KAMAL CHAND JAIN )

  2784975, 9928012288

 • MANOJ JAIN

  (S/o MANOJ JAIN )

  2393093, 9414041379

 • PRACHI

  (S/o RAKESH KUMAR JAIN)

  , 9829878588

 • SUDHIR KUMAR JAIN

  (S/o SUDHIR KUMAR JAIN)

  , 9829723226

 • NEETU

  (S/o PREM KUMAR JAIN )

  2761208,

 • RINI

  (S/o SHIKHAR CHAND JAIN )

  2784574, 9602403334

 • SUBHASH CHAND JAIN

  (S/o SUBHASH CHAND JAIN )

  2786917, 9414361670

 • REMAN

  (S/o SHAKUNTLA JAIN )

  2782401, 9351113857

 • RAJ KUMAR JAIN

  (S/o RAJ KUMAR JAIN)

  , 8107224066

 • SHASHI

  (S/o NARENDRA KUMAR JAIN)

  , 9414784678

 • SHILPI

  (S/o MUKESH KUMAR JAIN )

  , 9928242533

 • PRAJVI

  (S/o RAJENDRA KUMAR JAIN )

  , 8820499822

 • ANKIT

  (S/o SUDHIR KUMAR JAIN)

  , 9636780817 7737817663

 • RANI DEVI

  (S/o SHANTI LAL JAIN)

  , 9314872789

 • NIRMALA

  (S/o NARENDRA KUMAR JAIN )

  2374328, 9828403162

 • SONALI

  (S/o NANNI DEVI JAIN )

  , 9782311949

 • LALITA

  (S/o GYAN CHAND JAIN)

  2325406, 9461203873

 • MANI KUMAR JAIN

  (S/o MANI KUMAR JAIN )

  2566171, 9351630408

 • RAKHI

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  2575509, 9829276339

 • NEHA

  (S/o RAVINDRA KUMAR JAIN )

  , 8766650245, 7737292252

 • SANJAY JAIN

  (S/o SANJAY JAIN )

  , 9351356372

 • VINOD KUMAR JAIN

  (S/o VINOD KUMAR JAIN)

  , 9929099161

 • VIMAL JAIN

  (S/o VIMAL JAIN )

  , 9950540326

 • LALITA

  (S/o GYAN CHAND JAIN )

  2325406, 9461203873

 • BABU LAL JAIN

  (S/o BABU LAL JAIN )

  2503424, 9414047024

 • SHISHIR

  (S/o ASHOK KUMAR JAIN )

  2704155, 9828515283

 • VIDHI

  (S/o VINOD JAIN)

  2567133, 9928217706

 • ASHOK

  (S/o BHAG CHAND JAIN )

  2702815, 9351799033

 • NAURAT MAL JAIN

  (S/o NAURAT MAL JAIN )

  , 9252413717

 • SAVITRI

  (S/o GYAN CHAND JAIN )

  , 9462028513

 • SOUMYA

  (S/o SHAILENDRA KUMAR JAIN)

  2720749, 9414063346

 • MANISH

  (S/o BANWARI LAL JAIN)

  2651089, 9413748458

 • BHAGAY CHAND JAIN

  (S/o BHAGAY CHAND JAIN)

  2650640, 8104572003

 • DR. PREM CHAND JAIN

  (S/o DR. PREM CHAND JAIN)

  2650260, 9460654004

 • MANJU

  (S/o NARESH CHAND JAIN )

  2650119, 9414311569

 • PRAKASH CHAND JAIN

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  2430185,

 • PREM LATA

  (S/o RAJMAL JAIN)

  2421487, 9414176474, 9352606881

 • ANITA

  (S/o MANAK CHAND JAIN )

  2420620, 24780041, 9461920649, 982920604

 • RAKESH KUMAR JAIN

  (S/o RAKESH KUMAR JAIN)

  , 9351367490, 9461049789

 • BHAG CHAND JAIN

  (S/o BHAG CHAND JAIN)

  2545858, 9413245858

 • MEENA

  (S/o NARENDRA KUMAR JAIN)

  2545799, 9314510171

 • PADAM CHAND JAIN

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  2551929,

 • NARESH KUMAR

  (S/o SHIKHAR CHAND JAIN)

  2721355, 9413749646

 • ANJNA

  (S/o TEJ KUMAR JAIN)

  2545799, 9828160126

 • AJAY JAIN

  (S/o AJAY JAIN )

  , 9414824775

 • AMIT

  (S/o RAJENDRA JAIN )

  2661342, 9414073015

 • NAMAN

  (S/o SUNIL JAIN )

  , 8003934753

 • MANNAT

  (S/o PADAM CHAND JAIN )

  2590561, 9829290056

 • ANUSHKA

  (S/o SATYA PRAKASH JAIN )

  2708024, 9414045699

 • RANI

  (S/o BHANWAR LAL JAIN)

  2710895, 9314250931

 • NAVNEET KUMAR

  (S/o KEWAL CHAND JAIN )

  , 9928256939

 • RAJ KUMARI

  (S/o PADAM KUMAR JAIN)

  2705308, 9314288878

 • VINIT

  (S/o BHAGCHAND JAIN )

  2171848, 9314217941

 • ANOKH BAI

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  , 9982139301

 • KANISHKA

  (S/o KAILASH CHAND JAIN )

  2371592, 9414186779

 • RAJ

  (S/o PAWAN KUMAR JAIN )

  , 9414311364

 • LALITA DEVI

  (S/o RAJENDRA KUMAR JAIN )

  2567359, 9509256698

 • BABU LAL JAIN

  (S/o BABU LAL JAIN )

  2794028, 9314682514

 • PREM PRAKASH JAIN

  (S/o PREM PRAKASH JAIN )

  , 9636000661

 • BABU LAL JAIN

  (S/o BABU LAL JAIN )

  2791113, 9829024399

 • SUMAN

  (S/o BABU LAL JAIN )

  2791113, 9829024399

 • BHANWAR LAL JAIN

  (S/o BHANWAR LAL JAIN )

  , 9460035711

 • NARENDRA KUMAR JAIN

  (S/o NARENDRA KUMAR JAIN )

  2761846, 9829073336

 • PADAM CHAND JAIN

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  2396081, 9887522921

 • RATAN PRABHA

  (S/o SURESH CHAND JAIN)

  2398862, 9414393308 9461393308

 • BEENA RANI

  (S/o GYAN CHAND JAIN)

  , 9829212749 9887444812

 • CHIRANJI LAL JAIN

  (S/o CHIRANJI LAL JAIN )

  , 8104442906

 • NITESH KUMAR

  (S/o GORDHAN LAL JAIN)

  , 9314637023

 • SEEMA

  (S/o ROSHAN LAL JAIN )

  , 9414979895 8561030221

 • RAMESH KUMAR

  (S/o SHANTI DEVI JAIN )

  2562288 2619191,

 • SHUBHAM

  (S/o SANJAY KUMAR JAIN )

  ,

 • SAVITA

  (S/o ROHIT KUMAR JAIN)

  2525069, 8003699177

 • AMAN

  (S/o DEVENDRA KUMAR JAIN)

  2524718, 9414770892

 • INDU

  (S/o DHAN KUMAR JAIN )

  2525698,

 • PALAK

  (S/o PRAMOD KUMAR JAIN)

  , 9314963519

 • PRAKASH CHAND JAIN

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  6538039, 9460124367

 • UMESH JAIN

  (S/o UMESH JAIN )

  2751074, 9414267752

 • PRIYANKA

  (S/o VIJAY KUMAR JAIN)

  2545599, 9983321299

 • RASHMI

  (S/o SUDHIR RANIWALA )

  2225750, 9829055159

 • NEERAJ

  (S/o SURENDRA KUMAR JAIN )

  2502156, 9829990789

 • BHANWAR LAL JAIN

  (S/o BHANWAR LAL JAIN)

  , 9828216362

 • MAHENDRA JAIN

  (S/o MAHENDRA JAIN)

  , 9929652221

 • PULKIT

  (S/o RAJ KUMAR JAIN)

  , 9828667645

 • RAVI

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  , 8952939815

 • PUSHPA DEVI

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  2812651, 9414059867

 • NIRMLA

  (S/o SURENDRA KUMAR JAIN)

  2353622, 9414322198

 • MADHUR MAHENDRA

  (S/o DR.MAHENDRA KUMAR JAIN)

  2245819, 9461667818

 • PAWAN JAIN

  (S/o PAWAN JAIN)

  , 9983094908

 • RAVINDRA KUMAR JAIN

  (S/o RAVINDRA KUMAR JAIN)

  2424112, 9414188112

 • DINESH

  (S/o MAYANK CHAND JAIN)

  2405584, 94601276044

 • BEENA

  (S/o JITENDRA KUMAR JAIN)

  24225522, 9352925522

 • MAHENDRA KUMAR JAIN

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  ,

 • SANJAY JAIN

  (S/o SANJAY JAIN)

  ,

 • SUSHILA DEVI

  (S/o SUSHILA DEVI)

  ,

 • ADISH

  (S/o SUSHILA DEVI)

  ,

 • TARA

  (S/o AJIT KUMAR JAIN )

  , 9214088860

 • SUBHAM

  (S/o AJIT KUMAR JAIN )

  , 9214088860

 • RAMESH CHAND JAIN

  (S/o RAMESH CHAND JAIN)

  , 7742528351

 • VINOD

  (S/o VIMAL KUMAR JAIN)

  , 7597732951

 • HARSH

  (S/o ARUN KUMAR JAIN)

  2642671, 9460547074

 • SUSHELA

  (S/o SURESH CHAND JAIN)

  2644915, 9414184311

 • AMIT

  (S/o MEENA JAIN)

  , 9461259367

 • PRAKASH CHAND JAIN

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  , 7597922574

 • AJEET

  (S/o PREM CHAND JAIN)

  , 9414035214

 • AALEKH

  (S/o SUNIL KUMAR JAIN)

  , 9269765514

 • SHUBHI

  (S/o SANJAY KUMAR JAIN)

  , 7597922500

 • GUNMAL

  (S/o PARAS JAIN)

  , 9929814746

 • SUMIL

  (S/o MAHAVEER KUMAR JAIN )

  , 9829522276

 • RUBI

  (S/o RAJENDRA KUMAR JAIN)

  , 9928485869

 • NAWAL

  (S/o PREM LATA JAIN )

  2593594, 9414343504

 • KUSUM

  (S/o CHANDRESH KUMAR JAIN )

  , 9829009258

 • BABITA

  (S/o SUBHASH CHANDRA JAIN )

  , 9829283555

 • K.C.JAIN

  (S/o K.C.JAIN )

  , 9460388700

 • RANI

  (S/o LALIT KUMAR JAIN )

  , 9828197287

 • VEENA

  (S/o P.C JAIN )

  5105586 2220870,

 • ASHISH KUMAR

  (S/o SOBHAGMAL JAIN )

  2236097, 9829053007

 • VIJAY KUMAR JAIN

  (S/o VIJAY KUMAR BAGDA )

  , 9828105006

 • NINDIYA

  (S/o KAMAL JAIN)

  , 9414062321

 • RATAN LAL JAIN

  (S/o RATAN LAL JAIN)

  2552967, 8003626000

 • MAHENDRA KUMAR JAIN

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  2780009, 9829244269

 • SNEHLATA JAIN

  (S/o SNEHLATA JAIN )

  2784103, 9214111160

 • MEGHA

  (S/o SURENDRA KUMAR JAIN)

  2784488, 9413395569

 • BABU LAL JAIN

  (S/o BABU LAL JAIN)

  , 9251533647

 • PREM CHAND JAIN

  (S/o PREM CHAND JAIN )

  , 9828023316

 • SURESH KUMAR JAIN

  (S/o SURESH KUMAR JAIN)

  2731148, 9983130626

 • SANTOSH KUMAR JAIN

  (S/o SANTOSH KUMAR JAIN )

  , 9414784715

 • VIMAL KUMAR JAIN

  (S/o VIMAL KUMAR JAIN)

  , 9414780867

 • NARENDRA JAIN

  (S/o NARENDRA JAIN )

  2520052, 9414447690

 • BHAGCHAND JAIN

  (S/o BHAGCHAND JAIN )

  2520290, 9680018128

 • RAMESH CHAND JAIN

  (S/o RAMESH CHAND JAIN )

  , 9887354257

 • SUSHILA DEVI

  (S/o RAMESH CHAND JAIN )

  , 9887354257

 • DAKSHTA

  (S/o JAGANNATH PRASAD JAIN )

  2520794, 9887697602

 • PRIYANKA

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  ,

 • ADISH

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN )

  2552833,

 • AMIT

  (S/o APURV KUMAR JAIN )

  2723705,

 • ASHA DEVI

  (S/o PARAS KUMAR JAIN)

  2724390,

 • DEEPAK KUMAR

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  2548042,

 • HARSHIT

  (S/o SHANTI KUMAR JAIN )

  2762113, 9414615599

 • PADMA

  (S/o DR. SOHAN LAL JAIN )

  01412594544, 9413200288

 • HITAKSHI

  (S/o KAMLESH KUMAR JAIN)

  01412591393, 8000986554

 • VIDHYA

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  01412741586,

 • MANOJ

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN )

  6525114, 9314614747

 • KANCHAN DEVI

  (S/o KISTOOR CHAND JAIN)

  2707058, 9414057058

 • VIMLA DEVI JAIN

  (S/o VIMLA DEVI JAIN )

  2704039, 9414784516

 • MAINA

  (S/o LALIT KUMAR JAIN)

  2743430 , 9414070263

 • MAHAVEER KUMAR JAIN

  (S/o MAHAVEER KUMAR JAIN)

  2591262, 9414072983

 • NAVITA

  (S/o HARSH LATA JAIN )

  2590877,

 • KANCHAN DEVI

  (S/o KANHAIYA LAL JAIN)

  01412760108, 9829056627

 • MEENAL

  (S/o ASHOK KUMAR JAIN)

  , 9414268266

 • SUNITA

  (S/o NAVRATAN MAL JAIN )

  2347255, 8890383466

 • AYUSH

  (S/o RAKESH JAIN)

  -, 9828764000

 • LEKHRAJ JAIN

  (S/o LEKHRAJ JAIN)

  2680569, 9828228620

 • RAJNI

  (S/o NARESH CHAND JAIN )

  , 9079629682

 • NAGEENA DEVI

  (S/o NIRMAL KUMAR JAIN )

  2503193, 9461671971

 • MUNNI DEVI

  (S/o NEMI CHAND JAIN )

  , 9462000709

 • SALONI

  (S/o CHHOTELAL JAIN )

  , 2612170

 • NAMRATA

  (S/o RAMAWTAR JAIN )

  , 2605094

 • REENA

  (S/o DR. SUBHASH CHAND JAIN )

  , 9414781756

 • NARENDRA JAIN

  (S/o NARENDRA JAIN )

  , 2520052

 • RAMESH CHAND JAIN

  (S/o RAMESH CHAND JAIN )

  ,

 • SOURABH

  (S/o PAWAN KUMAR JAIN )

  2463167, 9414181807

 • NEMI CHAND JAIN

  (S/o NEMI CHAND JAIN )

  2700914,

 • ROOP KISHOR JAIN

  (S/o ROOP KISHOR JAIN )

  4010475, 9829959510

 • SARVGYA

  (S/o TARA CHAND JAIN )

  2712670, 9314969917

 • REKHA

  (S/o PREMCHAND JAIN)

  2708867, 9799811818

 • MAMTA

  (S/o SHANTI KUMAR JAIN )

  ,

 • ANIL

  (S/o LALLU LAL JAIN )

  , 2619366

 • MANAK CHAND JAIN

  (S/o MANAK CHAND JAIN )

  , 2601125

 • ASHOK KUMAR

  (S/o CHIRANJI LAL JAIN )

  ,

 • RATAN LAL JAIN

  (S/o RATAN LAL JAIN )

  2704538, 8003826000

 • SOMAYA

  (S/o SAILENDRA KUMAR JAIN )

  , 2720749

 • ROOP KISHORE JAIN

  (S/o ROOP KISHORE JAIN )

  4010475, 9829959510

 • VISHAL

  (S/o SHASHI JAIN)

  , 9352523540

 • ATAM PRAKASH JAIN

  (S/o ATAM PRAKASH JAIN )

  , 9672979512

 • SHAILENDRA JAIN

  (S/o SHAILENDRA JAIN)

  , 9829279828 7597493597

 • RENU

  (S/o RAM AVATAR JAIN)

  , 8441870462

 • RENU

  (S/o ASHOK JAIN )

  , 9460186200

 • URMILA

  (S/o VIMAL CHAND JAIN)

  2235837, 9252985290

 • MUKESH KUMAR

  (S/o KAILASH CHAND JAIN)

  , 9694383864

 • AVIKA

  (S/o VIRENDRA KUMAR JAIN)

  , 9694520091

 • SUNIL KUMAR JAIN

  (S/o SUNIL KUMAR JAIN)

  , 9828756622

 • BEENA

  (S/o VIRENDRA KUMAR JAIN)

  , 9252036135

 • SURESH CHAND JAIN

  (S/o SURESH CHAND JAIN)

  , 9828961510

 • VINOD KUMAR

  (S/o CHAMPA LAL JAIN)

  , 9251305751

 • SNAYANA

  (S/o SUSHIL KUMAR JAIN)

  , 9828097416

 • ANITA

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN)

  , 9251400521

 • SAROJ

  (S/o RAJ KUMAR JAIN)

  , 9649497554

 • ARUN KUMAR JAIN

  (S/o ARUN KUMAR JAIN)

  , 9460591800

 • PAWAN

  (S/o ASHOK KUMAR JAIN)

  234062, 9414727063

 • NAMAN

  (S/o SUNIL JAIN)

  , 8003934753

 • SHIVANI

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN)

  2604231, 9314875378

 • TARA CHAND JAIN

  (S/o TARA CHAND JAIN)

  , 9414010652

 • NEVEDH

  (S/o ROOP CHAND JAIN)

  251938, 9314053832

 • SURESH CHAND JAIN

  (S/o SURESH CHAND JAIN)

  01462-254729, 8890279999

 • MADAN LAL JAIN

  (S/o MADAN LAL JAIN)

  , 9460899534

 • PUSHP LATA

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  222987, 9828821155

 • RAJUL

  (S/o MUKESH KUMAR JAIN)

  233297, 9460032303

 • SIDARTH

  (S/o PRAMOD KUMAR JAIN)

  , 9352650342

 • GOURAV

  (S/o DHEERAJ KUMAR JAIN)

  , 9166071426

 • ANIL JAIN

  (S/o ANIL JAIN)

  , 9414113104

 • BHANWAR BAI JAIN

  (S/o BHANWAR BAI)

  ,

 • GULAB CHAND

  (S/o BHANWAR BAI)

  ,

 • SARIKA RARA

  (S/o MANOJ JAIN)

  , 9314664471

 • PUPSHA DAVI

  (S/o MAHENDAR KUMAR JAIN)

  , 9828734616

 • ARPIT

  (S/o NIRMAL KUMAR JAIN)

  , 9351672303

 • JINVANI

  (S/o NARENDRA KUMAR JAIN)

  , 9261124020

 • SHAKUNTALA JAIN

  (S/o SHAKUNTALA JAIN )

  ,

 • SURESH

  (S/o SHAKUNTALA JAIN )

  ,

 • ARCHIT

  (S/o RAKESH KUMAR JAIN)

  , 9460992422

 • PUSHPA DEVI

  (S/o RODMAL JAIN )

  , 9829046220

 • INDARA DEVI

  (S/o SURENDAR KUMAR JAIN)

  , 8696948151

 • POONAM CHAND JAIN

  (S/o POONAM CHAND JAIN)

  2294303, 9829194000 9829016879

 • POONAM CHAND JAIN

  (S/o POONAM CHAND JAIN)

  , 9667484498

 • KALPANA

  (S/o RAKESH KUMAR JAIN)

  , 9252202754

 • SHAKUNTALA

  (S/o DHARAM CHAND JAIN)

  , 9001263941

 • REKHA DEVI

  (S/o HARAK CHAND JAIN)

  , 9214587751

 • ASHA DEVI

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  01437-224034, 9460075354

 • JAI KUMAR

  (S/o AMAR CHAND JAIN)

  , 9460133615 7737694368

 • SONIA

  (S/o RAJENDRA PRASAD JAIN)

  , 9785564757

 • HARISH KUMAR JAIN

  (S/o HARISH KUMAR JAIN)

  , 9413161107

 • AKASH

  (S/o SUNITA DEVI JAIN )

  , 9309217303

 • SHAKUNTALA

  (S/o OM PRAKASH JAIN)

  , 8875382095

 • SANYAM

  (S/o PRITAM CHAND JAIN)

  ,

 • MAHENDRA KUMAR JAIN

  (S/o MAHENDRA KUMAR JAIN)

  , 9214032846

 • NITIN KUMAR

  (S/o RAJESH KUMAR JAIN)

  , 9261777765

 • SATISH KUMAR JAIN

  (S/o SATISH KUMAR JAIN)

  , 9413960601

 • MUKESH KUMAR JAIN

  (S/o MUKESH KUMAR JAIN)

  , 9468585129

 • NIRMAL KUMAR JAIN

  (S/o NIRMAL KUMAR JAIN)

  , 9829380137

 • LUCCY

  (S/o RAJESH KUMAR JAIN)

  , 8290830948

 • SUSHILA DEVI

  (S/o LADU LAL JAIN)

  281150, 9829646546

 • SHASHI

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  , 9413419196

 • PAWAN KUMAR

  (S/o PAVAN KUMAR JAIN)

  01429-222079, 9414409478

 • AKHIL

  (S/o SHANTA KUMAR JAIN)

  2641746, 9314971896

 • AMITA

  (S/o PADAM CHAND JAIN)

  01425225083, 9462751378

 • MAINA DEVI

  (S/o PRAKASH CHAND JAIN)

  01430-280609, 9887716675

 • MANISH

  (S/o TEJ KARAN JAIN)

  , 9799882722

 • ANUSH

  (S/o MAHAVEER PRASAD JAIN)

  , 9667789082

 • ANIL KUMAR JAIN

  (S/o ANIL KUMAR JAIN )

  , 9414039853

 • ASHOK JAIN

  (S/o ASHOK JAIN )

  , 9414044351

Launcing New Website

This site is an Endeavour of the JAIN PARIVAR PRAGATI SANSTHAN TEAM, JAIPUR We have a vision to make Digamber Jain Samaj Completely online in coming years.Jain Pariwar Pragati Sansthan (JPPS) is a registered society at Jaipur under Rajasthan Societies Act, 1958. With its motto as Right Direction-Secure Future-Strong Society, JPPS aims at providing educational and employment support to Jain children and youth.

Our Collaborations